परिवार स्वास्थ्य सेवा

(Rev. Oct 2020)

शिक्षा विभाग (DH) को परिवार स्वास्थ्य सेवा (FHS) ले जन्मेदेखि 5 वर्ष उमेरका बच्चाहरू र 64 वर्षका वा सो भन्दा मुनिका महिलाहरूको लागि आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य केन्द्रहरू (MCHCs) र महिला स्वास्थ्य केन्द्रहरू (WHCs) को सञ्जाल मार्फत स्वास्थ्यको सरल प्रवर्द्धन र रोग रोकथाम सेवा प्रदान गर्छ।

सेवा परिचय

I. मातृक तथा बाल स्वास्थ्य सेवा

मातृक तथा बाल स्वास्थ्य सेवाले बाल स्वास्थ्य, मातृक स्वास्थ्य, परिवार योजना र सर्भिकल परीक्षणलाई समेट्छ।

बाल स्वास्थ्य

एकीकृत बाल स्वास्थ्य र विकास कार्यक्रमलाई समग्र (शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक र सामाजिक) स्वास्थ्य र बालबालिकाको कल्याणलाई प्रोत्साहन गर्न MCHCs मा कार्यन्वयन गरिएको छ। एकीकृत कार्यक्रमका मुख्य तत्त्वहरू निम्न हन्:

अभिभावकीय शिक्षा र समर्थन

अभिभावकीय कार्यक्रमले स्वस्थकर र राम्ररी समायोजित बालबालिकालाई ल्याउनको लागि MCHCs मा उपस्थित सबै बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई आवश्यक ज्ञान र सीपहरूसँग सज्जित गर्छ। जानकारीमूलक हातेपर्चा, अडियो-भिजुअल स्रोतहरू, वेबसाइट, रेकर्ड गरिएको हटलाइन, अभिभावकीय कार्यशालाहरू (क्यान्टोनिजमा मात्र सञ्चालित) र व्यक्तिगत परामर्शको रूपमा प्रसवपूर्व अवधि र बालबालिकाको प्रिस्कूल वर्षभरमा बाल विकास, बाल स्याहार र अभिभावकीयमा प्रारम्भिक मार्गनिर्देशन उपलब्ध गराइएको छ।

सहायक सेवाहरू आवश्यक भएको अवस्थामा आमाबुवाहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। यिनीहरूमा स्तनपान गराउने आमाहरूको लागि स्तनपान कोचिङ र सहायक समूह, बाल व्यवस्थापन समस्याहरूको सामना गर्ने अभिभावकहरूको लागि संरचनात्मक ट्रिपल पि समूह कार्यक्रम (क्यान्टोनिजमा मात्र उपलब्ध), नवजात मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा विशेष मनोवैज्ञानिक आवश्यकताहरूसँग आमाबुवाहरूको लागि सहायता समावेश हुन्छ।

खोप

विस्तृत खोप कार्यक्रम क्षयरोग, हेपाटाइटिस B, पोलियोमाइलिटिस, डिप्थेरिया, टिटानस, लहरे खोकी, निमोकोक्कल सङ्क्रमण, ठेउला, मिजल्ज, मम्पस, रूबेला र सर्भिकल क्यान्सरबाट शिशुहरू र बालबालिकालाई सुरक्षित गराउन उपलब्ध गराइएको छ।

स्वास्थ्य र विकासात्मक निरीक्षण

यसमा स्वास्थ्य पेशेवरहरूद्वारा सञ्चालन गरिएको तालिका समीक्षाहरूको श्रृङ्खला समावेश हुन्छ जुन समयोचित पहिचान र स्वास्थ्य र विकासात्मक समस्याहरूको भएको बालबालिकाको सन्दर्भ प्राप्त गर्न डिजाइन गरिएको छ। यसमा नवजात बच्चाको पहिलो स्वास्थ्य परामर्श, बच्चाको वृद्धि पारामिटरहरूको आवधिक निरीक्षण, विशिष्ट उमेरमा सुनुवाई र प्रि-स्कूल दृष्टि परीक्षण समावेश हुन्छ। विकासात्मक निरीक्षण अग्रिम मार्गदर्शनबाट अभिभावकहरूको साझेदारीमा आमाबुवाहरूको चिन्तालाई निकालेर र बच्चाको निरीक्षण गरेर सम्पादन गरिन्छ।

मैतृक स्वास्थ्य (प्रसवपूर्व र प्रसवोत्तर स्याहार)

MCHCs ले सम्पूर्ण गर्भवती र डेलिभरी प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न सार्वजनिक अस्पतालहरूको प्रसूति विभागसँगको सहकार्यमा विस्तृत प्रसवपूर्व साझा गरिएको स्याहार कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्छ।

सबै महिलालाई डेलिभरीपछि प्रसवोत्तर जाँचहरू र परिवार योजना र गर्भनिरोधमा सुझाव दिइन्छ। केन्द्रहरूले सहायक समूहरू र व्यक्तिगत परामर्शमा अनुभव साझेदारीबाट जीवनमा भएका परिवर्तनहरूलाई अनुकूलन गर्न प्रसवोत्तर आमाहरूलाई पनि मद्दत गर्छ।

परिवार नियोजन

उपयुक्त गर्भनिरोधक विधिहरूको परामर्श र निर्धारित औषधि बच्चा जन्माउने उमेर भएको महिलालाई उपलब्ध गराइन्छ। परामर्श बाँझोपन समस्याहरू भएका सेवाग्राहीहरूलाई पनि दिइन्छ र उपयुक्त भए अनुसार विशेषज्ञमा सन्दर्भको प्रबन्ध गरिनेछ।

सर्भिकल परीक्षण

MCHCs ले यौन सम्पर्क भएको 25 वर्ष वा सो भन्दा बढि उमेरको महिलालाई सर्भिकल स्क्रिनिङ जाँचहरू उपलब्ध गराउँछ। सर्भिकल स्मियरहरू परिचारिकाहरूद्वारा कार्यसम्पादन गरिन्छ। इच्छुक सेवाग्राहीहरूले फोन बुकिङ प्रणालीबाट अपोइन्टमेन्ट बनाउन सक्छन् (24-घण्टा हटलाइन: 3166 6631)

II. महिला स्वास्थ्य सेवा

महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्षय राख्दछ र जीवनका विभिन्न स्तरहरूमा उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ। तीन महिला स्वास्थ्य केन्द्रहरूले 64 वर्ष उमेर वा सोभन्दा कम उमेरको महिलालाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र रोग निवारण कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गर्छ। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परिक्षण र उपयुक्त स्क्रिनिङ जाँचहरू उपलब्ध गराइएको छ। महिला स्वास्थ्य सेवा सामयिक आधारमा 10 MCHCs मा पनि उपलब्ध गराइन्छ।

III. शैक्षिक कार्यक्रमहरू (क्यान्टोनिजमा मात्र सञ्चालन गरिएको)

कार्यशाला र सहायक समूहरूको रूपमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा MCHCs साथसाथै WHCs मा विभिन्न सेवा सत्रहरूमा सञ्चालन गरिएको छ। बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य शीर्षकहरूलाई समेटिन्छ र जीवनका विभिन्न स्तरहरूमा उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ।

IV. परिवार स्वास्थ्य सेवाको वेबसाइट

यसका साथै, सामान्य जनताले परिवार स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभागको वेबसाइटमा गएर बच्चा/आमा/महिलाबारे स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् (www.fhs.gov.hk)।

शुल्क तथा लागतहरू

मैतृक तथा बाल स्वास्थ्य सेवा र महिला स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि शुल्कहरू निम्नमा सूचिबद्ध गरिएको छ:

मैतृक तथा बाल स्वास्थ्य सेवा योग्य व्यक्तिहरू*
(उपस्थिति प्रति)
गैर-योग्य व्यक्तिहरू*
(उपस्थिति प्रति)
बाल स्वास्थ्य नि:शुल्क $365(प्रत्येक उपस्थितिको लागि आधारभूत शुल्क) ( नोट 1)
निमोकोक्कल खोप नि:शुल्क $500(प्रति डोज) ( अतिरिक्त शुल्क)
भेरिकेल्ला खोप नि:शुल्क $295(प्रति डोज) ( अतिरिक्त शुल्क)
दादुरा, हाँडे, रूबेला तथा भारिसेल्ला (MMRV) खोप नि:शुल्क $490(प्रति डोज) ( अतिरिक्त शुल्क)
प्रसवपूर्व नि:शुल्क $1190 (नोट 2)
प्रसोवत्तर नि:शुल्क $1190
परिवार नियोजन $1 $ 235
सर्भिकल परीक्षण $100 $205
महिला स्वास्थ्य सेवा योग्य व्यक्तिहरू* गैर-योग्य व्यक्तिहरू*
वार्षिक शुल्क (स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवाहरू सहित) $310 $850
प्रत्येक म्यामोग्राफी़ $225 ( अतिरिक्त शुल्क) $510 ( अतिरिक्त शुल्क)

*माथिका शुल्कहरू अग्रिम सूचना बिना नियमित रूपमा परिवर्तन हुनसक्छ। एकदमै अद्यावधिक गरिएका परिवर्तनहरूको लागि, कृपयाhttp://www.fhs.gov.hk वेबसाइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्

नोट 1: “हङ्कङ् बाल्यकाल खोप कार्यक्रम” अन्तर्गतका खोपहरू सहित (निमोकोक्कल खोप, भारिसेल्ला खोप र दादुरा, हाँडे, रूबेला तथा भारिसेल्ला (MMRV) खोप बाहेक)

नोट 2: गैर-स्थानीय गर्भवती महिलाहरूको लागि, कृपया अस्पताल अधिकारीद्वारा जारी गरिएको "पक्का प्रसवपूर्व र डेलिभरी बुकिङमा प्रमाणपत्र" ल्याउनुहोस्।

कृपया विस्तृत सामाजिक सुरक्षा सहायक प्रापक (चिकित्सा अधित्यागहरूको लागि) वा चिकित्सा शुल्कहरूको अधित्यागको लागि प्रमाणपत्रको मान्य र वास्तविक प्रतिलिपिसँग ल्याउनुहोस्।

बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निमोकोक्कल खोप, भारिसेल्ला खोप, दादुरा, हाँडे, रूबेला तथा भारिसेल्ला (MMRV) खोप, सर्भिकल परिक्षण र महिला स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि GF 181/ Try 447/HA 181 लाई स्वीकार गरिँदैन।

वृद्ध व्यक्तिको लागि निवासी स्याहार सेवा भाउचरमा पाइलट योजनाको A स्तर 0 भाउचर होल्डरले शुल्कहरूलाई अस्वीकार गर्न प्रमाणपत्रको वास्तविक प्रतिलिपि साथमा ल्याउनुपर्छ।

सेवाहरूमा उपस्थित हुनको लागि कागजातहरू

विभिन्न सेवाहरूको लागि MCHCs वा WHCs जाने सेवाग्राहीहरूलाई निम्न कागजातहरू र पहिचानको पुष्टि ल्याउन आवश्यक पर्छ

बाल स्वास्थ्य सेवा

पहिलो भर्ना

 • खोप रेकर्ड, अर्थात् सुई कार्ड
 • जन्म पहिचान कागजातहरू, उदाहरण जन्म प्रमाणपत्र

गैर-स्थानिय जन्मेका बालबालिकाको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरूसँग ल्याउनुहोस्

 • अभिभावकहरूको मान्य हङकङ पहिचान कार्डहरू(प्रतिलिपिहरू स्वीकार योग्य छन्)

तिनीहरू नभएको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरू साथमा ल्याउनुहोस् (प्रतिलिपिहरू स्वीकारयोग्य छन्)

 • बच्चाको अस्पताल डिस्चार्ज रेकर्ड (उपयुक्त हुन्छ भने)
 • आमाको MCHC प्रसवपूर्व दर्ता कार्ड (उपयुक्त हुन्छ भने)
 • पूरा गरिएको "बाल स्वास्थ्य सेवा - पहिलो दर्ता फाराम"

आगामी भेटहरू

 • खोप रेकर्ड, अर्थात् सुई कार्ड
 • बाल स्वास्थ्य रेकर्ड
 • आगामी अस्पताल भर्नाको डिस्चार्ज रेकर्ड वा बच्चाका चिकित्स समस्या/बिमारीको चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्रसवपूर्व सेवा

 • मान्य हङकङ पहिचान कार्ड (त्यो नभएकोको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजात, जीवनसाथीको पहिचान कागजार र विवाह कागजात [प्रतिलिपिहरू स्वीकारयोग्य छन्] साथमा ल्याउनुहोस्)
 • पछिल्लो 6 महिना भित्र दिनांकित ठेगानाको प्रमाण
 • गर्भावस्था जाँचहरूको परिणाम
 • प्रसवपूर्व रेकर्ड (उपयुक्त हुन्छ भने)
 • पूरा गरिएको पहिलो दर्ता फाराम (पहिलो भेटको लागि मात्र)
 • MCHC प्रसवपूर्व दर्ता फाराम (फ्लो-अप भेटको लागि मात्र)

सेवाग्राहीलेउपस्थितहुँदापिसाबकोनमूनापनिसाथमाल्याउनुपर्छ
प्रसोवत्तर सेवा

 • मान्य हङकङ पहिचान कार्ड

त्यो नभएको व्यक्तिको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरू साथमा ल्याउनुहोस्

 • अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड वा डेलिभरी रेकर्ड कार्ड

परिवार नियोजन सेवा

 • मान्य हङकङ पहिचान कार्ड

त्यो नभएको व्यक्तिको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरू साथमा ल्याउनुहोस्

 • MCHC परिवार नियोजन दर्ता कार्ड
  (फ्लो-अप भेटको लागि मात्र)

मौखिकगर्भनिरोधकपिलहरूलिनेव्यक्तिकोलागि, कृपयातपाईंकोपहिलोभेटकोअवधिमाबाँकीरहेकापिलहरूरपिलपत्रल्याउनुहोस्
 सर्भिकल परीक्षण सेवा

 • मान्य हङकङ पहिचान कार्ड

त्यो नभएको व्यक्तिको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरू साथमा ल्याउनुहोस्

 • अस्पताल अधिकारीबाट सन्दर्भ पत्रहरू वा MCHCs द्वारा जारी गरिएको फ्लो-अप स्लिपहरू

उदाहरण "लचकदार हिस्सा" को स्लिप वा "चिकित्सकद्वारा फ्लो-अप" स्लिप (फ्लो-अप भेटको लागि मात्र)
महिला स्वास्थ्य सेवा

 • मान्य हङकङ पहिचान कार्ड

त्यो नभएको व्यक्तिको लागि, कृपया मान्य यात्रा कागजातहरू साथमा ल्याउनुहोस्

 • महिला स्वास्थ्य रेकर्ड (फ्लो-अप भेटको लागि मात्र)

सेवा समय, ठेगाना र टेलिफोन नम्बरहरू

परिवार स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत मातृ तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रहरू खुल्ने समय (चियङ्ग चाउ, मुई वो र केही आंशिक-समयका केन्द्रहरू बाहेक) निम्नानुसार छन्:

  दर्ता हुने समय* खुला हुने समय
सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहानको 9 बजेदेखि दिउँसोको 12:30 बजेसम्म
दिउँसोको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म
बिहानको 9 बजेदेखि दिउँसोको 1 बजेसम्म
दिउँसोको 2 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म
प्रत्येक महिनाको 2nd र 4th गैर-सार्वजनिक बिदा बिहानको 9 बजेदेखि 11:30 पूर्वाह्न बजेसम्म बिहानको 9 बजेदेखि दिउँसोको 12 बजेसम्म

*कृपया निर्दिष्ट दर्ता समय भित्र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रमा दर्ता गर्नुहोस्, अन्यथा आवश्यक सेवाको प्रबन्ध गरिनेछैन।
सम्झाउनीहरू

MCHC सेवाहरूमा विविधताको कारणले, सेवा तालिका प्रत्येक केन्द्रमा भिन्न-भिन्न हुन्छ। केही केन्द्रहरूलाई हप्ताको विशेष दिनमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ। कृपया 24-घण्टा जानकारी हटलाइनलाई 2112 9900 मा सम्पर्क गर्नुहोस्, हाम्रो (http://www.fhs.gov.hk)  वेबसाइटमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा विवरणहरूको लागि व्यक्तिगत केन्द्रलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

अपोइन्टमेन्ट बुकिङ

सबै MCHCs ले बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि अपोइन्टमेन्ट बुकिङ सुरु गरिएको छ।

पहिलो दर्ता

 • नवजात शिशुमा निओन्टल जन्डिस र स्तनपान समस्याहरू जस्ता स्वास्थ्यका आवश्यकताहरू ढिलाई नभइकन देखिइको छ भनी सुनिश्चित गर्न।
 • कृपया प्राथमिकताको MCHC सँग बाल स्वास्थ्य सत्रको अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा वा फोनद्वारा अग्रिम अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्।
 • कृपया नोट गर्नुहोस्: गैर-योग्य व्यक्तिहरूले (NEPs) 3796 0861 मा टेलिफोन हटलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट मात्र बुक गर्न सक्छन्। बुकिङ प्रत्येक महिनाको पहिलो कार्य दिनबाट सुरु हुँदै उपलब्ध हुनेछ।

आगामी भेटहरू

 • MCHC मा बाल स्वास्थ्य सत्रको अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो बच्चाको खोप कार्ड र बुक साथमा ल्याउनुहोस्।
 • MCHC लाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुहोस् र कर्मचारीलाई खोप रेकर्डमा भएको आफ्नो बच्चाको मामिला नम्बर बारे सूचित गर्नुहोस्।
 • एपोइन्टमेन्ट बुक गर्न, परिवर्तन गर्न, रद्द गर्न वा चेक गर्न हाम्रो वेबसाइटमा अनलाइन चाइल्ड हेल्थ सर्भिस बुकिङ सिस्टम पहुँच गर्नुहोस्।
  http://s.fhs.gov.hk/d5fqn

महिला स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मातृक र बाल स्वास्थ्य केन्द्रहरू/महिला स्वास्थ्य केन्द्रहरू
http://s.fhs.gov.hk/olq5x

बाधा मुक्त सेवाहरूसँग मातृ तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रहरू/महिला स्वास्थ्य केन्द्रहरू
http://s.fhs.gov.hk/f6s88

परिवार स्वास्थ्य सेवा

वेबसाइट: www.fhs.gov.hk

24-घण्टा जानकारी हटलाइन: 2112 9900

स्तनपान हटलाइन: 3618 7450