इन्फ्रारेड टिम्प्यानिक थर्मोमिटर प्रयोग गर्दाका चरणहरू

( भिडियो अपलोड भयो 01/22)

ट्रान्सक्रिप्ट

शीर्षक: इन्फ्रारेड टिम्प्यानिक थर्मोमिटर प्रयोग गर्दाका चरणहरू

वाचक: टिम्प्यानिक थर्मोमिटर प्रयोग गर्नुअघि, यसलाई उत्पादकको निर्देशन अनुसार नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस्। हरेक पटक थर्मोमिटर प्रयोग गर्दा नयाँ प्रोब कभर प्रयोग गर्नुहोस्। तापक्रम पत्ता लगाउनका लागि बच्चाको कानको नली सही तरिकाले सिधा गर्नुहोस्। एक वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूका लागि, उहाँको कानलाई पछाडितिर तान्नुहोस्। एक वर्षभन्दा माथिका बालबालिका र वयस्कहरूका लागि, उहाँको कानलाई पछाडि र माथितिर तान्नुहोस्। हरेक समय, एउटै कानको 3 पटक मापन लिनुहोस् र बच्चाको तापक्रमको रूपम उच्चतम रिडिङलाई लिनुहोस्। सामान्य तापक्रमको दायरा विभिन्न ब्राण्ड र मोडेलहरूअनुसार भिन्न-भिन्न हुने भएकोले सन्दर्भका लागि सधैँ उत्पादकको निर्देशन हेर्नुहोस्। हरेक पटक प्रोब प्रयोग गरेपछि यसलाई निर्देशन अनुसार सफा गर्नुहोस्। प्रोब कभरलाई प्रयोग गरेपछि निकाल्नुहोस्।