Mga hakbang sa paggamit ng infrared tympanic thermometer

(Naka-upload na ang bidyo 01/22)

Transcript

Titulo: mga hakbang sa paggamit ng infrared tympanic thermometer

Tagapagsalaysay: Bago gamitin ang tympanic thermometer, regular na i-calibrate ito alinsunod sa instruksiyon ng gumawa. Gumamit ng isang bagong probe cover sa thermometer sa tuwing gagamit. Ituwid ang kanal ng tainga ng sanggol upang matukoy nang tama ang temperatura. Para sa mga sanggol na wala pang isang taong gulang, deretsong hilahin paatras ang kanilang mga tainga. Para sa mga batang mahigit isang taong gulang at sa mga adult, hilahin paatras at pataas ang kanilang mga tainga. Sa bawat pagkakataon, kumuha ng 3 pagsusuri para sa parehong tainga at kunin ang pinakamataas na reading bilang temperatura ng sanggol. Palaging sumangguni sa instruksiyon ng gumawa para sa normal na inaabot ng temperatura, dahil paiba-iba ito sa iba't ibang mga brand at modelo. Linisin ang probe ayon sa instruksiyon pagkatapos ng bawat paggamit. Itapon ang probe cover pagkatapos gamitin.