Maging mabuti sa iyong sarili

(Naka-upload na ang bidyo 01/22)

Transcript

Tituloļ¼šMaging mabuti sa iyong sarili

Tagapagsalaysay: Ang pagdating ng sanggol ay magdadala ng mga pagbabago at stress sa buhay ng mga magulang. Ito ay totoo lalo na sa mga ina pagkatapos ng panganganak sapagka’t ang ilan sa kanila ay maaaring dumanas ng mga pagbabago sa mood tulad ng emosyonal na walang katiwasayan, kawalan ng ganang kumain, malakas na pag-iyak, insomniya o pagiging iritable. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga pagbabago sa mood na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang na makontrol ang kanilang mood nang mas mabuti bago ito lumala at hindi na makontrol. Kung nagiging iritable at moody ka habang inaalagaan ang iyong sanggol, dapat subukan mong i-relaks ang iyong sarili. Halimbawa, huminga ng malalim, paalalahanan ang iyong sarili na manatiling kalmado o kumuha ng isang basong tubig upang palamigin ang iyong sarili. Kung ang pag-iyak ng iyong sanggol ay hindi na matitiis, maaari mo siyang ilagay sa isang ligtas na lugar nang ilang sandali. Pagkatapos ay magpahinga at makinig sa ilang musika upang mawala ang tensiyon.

Eksena: Umuwi ang ama at tinawag ang ina

Ama: Honey, honey.

Ina: Buong araw umiiyak ang anak natin, pagod na pagod ako at nais ko lang magpahinga.

Ama: Nakakapagod sigurong alagaan siya.

Hayaan mo na lang ito sa akin at magpahinga ka na.

Tagapagsalaysay: Kapag nakakaranas ka ng mga stress sa pag-aalaga ng bata, ang iyong partner at mga miyembro ng pamilya ay importanteng mapagkukunan ng suporta.

Bukod dito, subukan ang iba pang mga positibong solusyon upang makayanan ang mga stress.

Halimbawa, maaari kang makipag-usap sa mga may karanasang magulang o tumawag sa mga hotline center para humingi ng payo.

Maaari ka ring humingi ng tulong mula sa mga medikal na propesyonal o mga social worker kung kinakailangan.

Sub-heading: Department of Health, Family Health Service 24-oras na Hotline ng Impormasyon 21129900. Social Welfare Department Hotline 23432255. Hospital Authority Mental Health 24-hour Hotline 24667350. The Samaritan Befrienders Hong Kong 23892222.