Ang ligtas na posisyon sa pagtulog at kapaligiran ng sanggol Ikaw ang mangangalaga

(Naka-upload na ang bidyo 01/22)

Transcript

Titulo: Ang ligtas na posisyon sa pagtulog at kapaligiran ng sanggol Ikaw ang mangangalaga

Tagpagsalaysay: Ang ligtas na posisyon sa pagtulog at kapaligiran ng sanggol Ikaw ang mangangalaga

Hayaang matulog ang mga sanggol na nakatihaya

Matulog sa kanilang sariling higaan

Bihisan sila ng magaan at komportableng damit

Hindi nila kailangan ng mga unan

Iwanang walang kumot ang kanilang mga braso

Huwag maglagay ng anumang malalambot at mabalahibong bagay sa higaan

Huwag mag-iwan ng mga siwang sa pagitan ng kutson at ng higaan

Ang distansiya sa pagitan ng mga patayong bar ng higaan ay dapat mas mababa sa 6 cm
Ilagay ang higaan ng sanggol sa tabi ng kama ng mga magulang

Kung kailangan ninyong magtabi ng sanggol sa iisang kama dahil sa ilang rason, bigyan siya ng hiwalay na kumot; para sa sanggol na mababa sa 3 buwan, maaari mo siyang ilagay sa isang basket

Huwag uminom ng alkohol o droga kung nais mong matulog kasama ang mga sanggol.

Panatilihin na may mabuting bentilasyon at  komportableng temperatura.

Dapat walang sinuman ang naninigarilyo sa pamilya

Huwag iwanang mag-isa ang mga sanggol sa isang kama o sopa nang walang mga harang

Panghuli, ang pagpapasuso ay kayang pumrotekta laban sa SID (sudden infant death syndrome sa subtitle), pagkatapos padedehin at padighayin ang mga sanggol, ilagay sila sa higaan kapag mukha silang inaantok.

Nakakatulong ito sa kanilang magdebelop ng magandang kaugalian sa pagtulog.

Mangyaring bumisita sa www.fhs.gov.hk