Kumuha ng sapat na Bitamina D Kumilos na ngayon

(Naka-upload na ang bidyo 01/22)

Transcript

Titulo: Kumuha ng sapat na Bitamina D Kumilos na ngayon

Tagapagsalaysay

Magkaroon ng sapat na Bitamina D

Kumilos na ngayon!

Mahalaga ang bitamina D sa ating katawan.

Tinutulungan nito ang tiyan na sipsipin ang calcium at pinapanatili ang normal na lebel ng calcium at phosphate sa dugo.

Ang sapat na lebel ng bitamina D ay pinanatiling matibay ang ating mga buto at nakakabuti sa mga normal na immune function.

Naiiba mula sa iba pang mga sustansiya, nakakakuha tayo ng napakakaunting bitamina D mula sa mga pagkain.

Karamihan sa bitamina D sa ating katawan ay nagagawa kapag ang balat ay direktang nalalantad sa sikat ng araw.

Para sa karamihan ng tao, ang 5 hanggang 15 minuto ng karaniwang pagkakalantad sa araw ng mga kamay, mukha at braso nang dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo sa mga buwan ng tag-init ay sapat na upang mapanatiling mataas ang lebel ng bitamina D.

Ang mga taong may mas maiitim na balat ay nangangailangan ng mas mahabang oras para magpaaraw dahil pinipigilan ng mga pigment ng balat ang sinag ng UVB na umabot sa balat.

Samakatuwid, ang mga taong nalalantad sa araw nang kaunti o ang mga taong may mas maiitim na balat ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng kakulangan sa bitamina D.

Kakulangan sa bitamina D

Sa mga adult, ang pagkakaroon ng kakulangan sa bitamina D sa mahabang panahon ay maaaring maging sanhi ng osteomalacia (kung saan ang mga buto ay nagiging malambot) at osteoporosis (ang mga buto ay marurupok) na nagreresulta sa mas mataas na mga tsansa ng pagkabali ng buto.

Ang patuloy na mababang lebel ng bitamina D sa mga sanggol at bata ay maaaring makaapekto sa normal na paglaki ng buto.

Ang kanilang mga buto ay maaaring maging malambot, depormado at bali.

Ang bitamina D at pagbubuntis

Ang hindi sapat na bitamina D sa panahon ng pagbubuntis ay naglalagay sa mga sanggol sa peligro na magkaroon ng kakulangan sa bitamina D.

Ang mga babaeng buntis na masyadong kaunti ang pagkakalantad sa sikat ng araw, tulad ng mga kababaihang kadalasang nananatili sa loob ng bahay, nagsusuot ng mga damit na natatakpan ang mga braso at mukha kapag agatas s, o may mas maitim na kulay ng balat, ay dapat humingi ng agata na payo tungkol sa mga supplement na bitamina D upang maiwasan nila at ng mga sanggol ang kakulangan sa bitamina D.

Mga Sanggol at Bitamina D

Pagkatapos ipanganak, kailangan ng mga sanggol na makakuha ng bitamina D mula sa sikat ng araw, agatas ng ina, at mula sa mga pagkain.

May maraming benepisyo ang gatas ng ina, ngunit, tulad ng ibang mga pagkain, wala ito gaanong bitamina D.

Kung ang mga sanggol na pinapasuso lang ay kadalasang nasa loob ng bahay, na may kasuotang tumatakip sa kanilang mga braso at binti kapag nasa labas, o may mas maiitim na balat.

Bilang pag-iingat, kailangan nilang uminom ng 10 micrograms (400 IU) ng supplement na bitamina D sa isang araw.

Kailangan ba ng mga sanggol na umiinom ng gatas ng ina at infant formula ng supplement na bitamina D?

Ang mga infant formula ay may dagdag na bitamina D.

Ang mga sanggol na pinaiinom ng formula ay karaniwang hindi nangangailangan ng supplement.

Para sa mga sanggol na umiinom ng parehong gatas ng ina at infant formula, kung ang dami ng gatas ng infant formula ay mas mababa sa 500mls sa isang araw at hindi sila gaanong nasisikatan ng araw, maaaring kakailanganin pa rin nila ang supplement na bitamina D.

Ang mga magulang ay maaaring komunsulta sa kanilang mga doktor o pharmacist para humingi ng payo tungkol sa mga supplement na bitamina D para sa mga sanggol.