ขั้นตอนการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟราเรด

(วีดีโอที่อัปโหลดแล้ว 01/22)

การถอดเสียง

หัวข้อ: ขั้นตอนการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟราเรด

ผู้บรรยาย: ก่อนการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูให้ปรับเทียบตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ ใช้ฝาครอบหัววัดอันใหม่กับเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง ปรับช่องหูของทารกให้ตรงเพื่อให้วัดอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบ ให้ดึงหูไปทางด้านหลังตรงๆ สำหรับเด็กที่อายุมากกว่าหนึ่งขวบและผู้ใหญ่ให้ดึงหูขึ้นไปทางด้านหลัง ให้คุณวัดอุณหภูมิหูข้างเดียวกัน 3 ครั้งเสมอและให้นับอุณหภูมิที่สูงที่สุดเป็นอุณหภูมิของทารก โดยช่วงอุณหภูมิอ้างอิงปกติให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันตามยี่ห้อและรุ่น ทำความสะอาดหัววัดตามคำแนะนำจากผู้ผลิตทุกครั้งหลังใช้งาน หลังใช้งาน ทิ้งฝาครอบหัววัดลงถังขยะ