บอกลาขวดนม

(วีดีโอที่อัปโหลดแล้ว 01/22)

การถอดเสียง

หัวข้อ: บอกลาขวดนม!

ผู้ดำเนินรายการ ดร. เอมี่ ฟัง กองบริการสุขภาพครอบครัว กรมอนามัย: เมื่อลูกของคุณดื่มจากแก้วเป็นแล้ว คุณควรช่วยลูกหย่านมจากขวด เด็กควรหย่าขวดนมเมื่ออายุครบสิบแปดเดือน

ผู้บรรยาย: เริ่มต้นจากให้ลูกของคุณดื่มนมจากแก้วในช่วงกลางวัน โดยให้นั่งดื่มบนเก้าอี้ คุณควรนั่งกับลูกเพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัย เมื่อเขาดื่มนมจากแก้ว คุณควรชมด้วย หรือปล่อยให้ใช้หลอดดื่มได้เองด้วย เมื่อชินกับการดื่มนมกับ แก้วในช่วงกลางวัน ไม่ดื่มนมจากขวดก่อนเข้านอน ป้อนนมครึ่งแก้วและอาหาร เช่น ขนมปัง หลังจากกินเสร็จ คุณควรแปรงฟันแล้วพาเข้านอนเพื่อเล่านิทานก่อนนอน เมื่อเขาสงบลงก็จะผล็อยหลับไปเอง

ผู้ดำเนินรายการ ดร. เอมี่ ฟัง กองบริการสุขภาพครอบครัว กรมอนามัย: การหย่านมจากขวดเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต ซึ่งจะเป็นการป้องกันฟันผุในเด็ก การร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวช่วยให้เด็กหย่านมได้อย่างราบรื่น ถ้าหากทำช้าเกินไป การหย่านมจะยากขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น