ท่านอนและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกับลูกน้อย คุณคือคนดูแล

(วีดีโอที่อัปโหลดแล้ว 01/22)

การถอดเสียง

หัวข้อ: ท่านอนและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกับลูกน้อย คุณคือคนดูแล

ผู้บรรยาย: ท่านอนและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกับลูกน้อย

คุณคือคนดูแล

ให้ลูกนอนหงาย

โดยนอนในเปล

ควรเป็นชุดที่เบาและใส่สบาย

ไม่ต้องหนุนหมอน

ปล่อยแขนออกตามปกติ

อย่าวางสิ่งของนุ่มหรือฟูในเปล

อย่าให้มีช่องว่างระหว่างที่นอนและเปล

ระยะห่างเสาของเปลแต่ละด้านควรน้อยกว่า 6 เซนติเมตร

วางเปลเด็กให้ติดกับเตียงพ่อแม่

หากเกิดกรณีที่คุณต้องนอนเตียงเดียวกับลูก

ให้ใช้ผ้าห่มแยกกันสำหรับทารกที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน

คุณอาจให้เด็กนอนในตะกร้าสำหรับนอนโดยเฉพาะ

หากคุณต้องนอนกับทารก อย่าดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยา

อากาศในห้องต้องถ่ายเทได้ดีและอุณหภูมิเหมาะสม

คนในครอบครัวควรงดสูบบุหรี่

อย่าปล่อยให้ทารกอยู่บนเตียงหรือโซฟาตามลำพังโดยไม่มีใครดูแล

สุดท้ายนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถป้องกันโรคไหลตายในทารกได้ (SIDS หรือ sudden infant death syndrome)
หลังจากให้นมและทำให้เรอแล้ว
ถ้าเกิดเด็กง่วง ให้ใส่ในแปล
เพื่อสร้างนิสัยการนอนที่ดีให้เด็ก

โปรดไปที่ www.fhs.gov.hk