Các bước sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo ở tai

(Đã tải video lên 01/22)

Bản ghi chép

chức vụ: Các bước sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo ở tai

Người thuyết minh: trước khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo ở tai, cần đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.
Hãy dùng nắp đầu dò mới cho mỗi lần đo.
Kéo thẳng ống tai bé để đo nhiệt độ được chính xác.
Với các bé dưới một tuổi, hãy kéo nhẹ lỗ tai bé thẳng ra sau.
Với các bé trên một tuổi và người lớn, hãy kéo lỗ tai ra sau và hướng lên trên.
Mỗi lần sử dụng, hãy đo 3 lần mỗi bên tai và lấy nhiệt độ cao nhất làm nhiệt độ của bé.
Luôn tuân thủ hướng dẫn nhà sản xuất về khung nhiệt độ bình thường do nó không giống nhau giữa các nhãn hiệu và các dòng máy.
Vệ sinh đầu dò sau mỗi lần sử dụng. Bỏ nắp đầu dò sau khi dùng.

dvccc