Xây dựng thói quen đi ngủ

(Đã tải video lên 01/22)

Bản ghi chép

Chức vụ: Xây dựng thói quen đi ngủ

Cảnh:  Người cha chơi với bé

Mẹ:    Bé yêu, tới giờ đi ngủ rồi.

Cha:   Ồ, con mệt rồi. Để anh ôm con ngủ.

Mẹ:    Không tốt cho con đâu anh. Con sẽ quen và chỉ ngủ khi được ôm. Thật ra em đang giúp con thiết lập thói quen đi ngủ.

Cha:  Thói quen đi ngủ ư?

Mẹ:    Đúng vậy

Người thuyết minh:  Bạn có thể tập thói quen cho bé ngủ khi bé được 2-3 tháng tuổi.Đó là liên kết các hoạt động thường ngày trước giờ ngủ.Bằng cách này, bé sẽ học được thói quen tự buồn ngủ sau các hoạt động liên kết.Mỗi bé đều có đặc điểm khác nhau.Bạn cần xây dựng thói quen ngủ phù hợp đặc điểm và thói quen của riêng bé.Sau đây là hai tình huống tham khảo.

Tiêu phụ đề: Cho bé bú. Vỗ ợ cho bé. Ầu ơ ru dỗ bé. Khi bé buồn ngủ, đặt bé lên giường. Tắt đèn. 

Người thuyết minh: Cho bé bú. Vỗ ợ và ầu ơ ru dỗ bé. Khi bé bắt đầu buồn ngủ, đặt bé lên giường. Tắt đèn.

Người thuyết minh: Đây là một kiểu khác

Tiêu phụ đề: Tắm bé.Cho bé bú.Vỗ ợ cho bé.Trò chuyện cùng bé.Đặt bé lên giường.Mở nhạc êm dịu.Giảm ánh sáng. 

Người thuyết minh: Tắm bé.Cho bé bú.Vỗ ợ cho bé.Trò chuyện với bé.Đặt bé lên giường khi bé bắt đầu buồn ngủ.Mở nhạc êm dịu và giảm ánh sáng phòng.Để bé tự ngủ.Thiết lập thói quen ngủ cho bé giúp bạn chăm sóc bé dễ dàng hơn.